Selecteer een pagina

Diensten

Diensten

Diensten van Volantis Consultants

Naast onze integrale dienstverlening, zijn binnen Volantis Consultants de volgende service-proposities ondergebracht:

Omgevingsmanagement
 • Vergunningenbeheer (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening)
 • Aantoonbaar voldoen aan interne en externe wet- en regelgeving
 • Risicobeheersing en -management
Veiligheid
 • Brandveiligheid, fire-safety-engineering
 • Externe veiligheid
 • Atex
Gezondheid
 • Comfort
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • Geluid (arbeidsplaats, geluid naar de omgeving)
Duurzaamheid
 • Duurzaamheidslabels (BREEAM, GPR)
 • Procesregisseur
 • Stimuleringsprogramma’s duurzame innovaties
 • Energietransitie

Contact